Τίτλος
Ενίσχυση της επιχείρησης ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΡΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΡΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προϋπολογισμός
15.000 €
Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή
Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της Covid -19
Στόχοι -
Αποτελέσματα
Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση
θέσεων εργασίας